WYDARZENIA

Co u nas słychać? Nad czym pracujemy i co ostatnio zrealizowaliśmy? Zachęcamy do śledzenia bloga firmowego, który pozwoli przybliżyć nie tylko nas i naszą pracę, ale też wiedzę na temat ochrony środowiska.

W roku 2019 rozpoczęły się budowy wielu inwestycji według projektów „Biprowod-Warszawa”

W roku 2019 rozpoczęły się budowy wielu inwestycji według projektów „Biprowod-Warszawa”

W roku 2019 zrealizowano z sukcesem według projektów „Biprowod-Warszawa” szereg inwestycji współfinansowanych przez UE w ramach programu POIŚ „Perspektywa 2019-2020”

W roku 2019 zrealizowano z sukcesem według projektów „Biprowod-Warszawa” szereg inwestycji współfinansowanych przez UE w ramach programu POIŚ „Perspektywa 2019-2020”

Rzeszów został laureatem Konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019 roku. Nagrodzono budowę suszarni osadów ściekowych według projektu „Biprowod-Warszawa”

Rzeszów został laureatem Konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019 roku. Nagrodzono budowę suszarni osadów ściekowych według projektu „Biprowod-Warszawa”

Oczyszczalnia w Pionkach zaprojektowana przez biuro „Biprowod-Warszawa” pracuje już według nowego procesu technologicznego

Oczyszczalnia w Pionkach zaprojektowana przez biuro „Biprowod-Warszawa” pracuje już według nowego procesu technologicznego

20 września 2018 roku miało miejsce oficjalne otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Lubartowie zaprojektowanej przez biuro „Biprowod-Warszawa”

20 września 2018 roku miało miejsce oficjalne otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Lubartowie zaprojektowanej przez biuro „Biprowod-Warszawa”

Prezes Włodzimierz Glamkowski - BPGWiŚ Biprowod-Warszawa, uczestniczył w seminarium „Nauka na rzecz wzmocnienia polskiej oferty dotyczącej przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”

Prezes Włodzimierz Glamkowski - BPGWiŚ Biprowod-Warszawa, uczestniczył w seminarium „Nauka na rzecz wzmocnienia polskiej oferty dotyczącej przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”

Zdobyliśmy nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja roku 2016”, za Instalację termicznej hydrolizy i fermentacji osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie.

Zdobyliśmy nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja roku 2016”, za Instalację termicznej hydrolizy i fermentacji osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie.

W roku 2015, w oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową wykonaną w naszym Biurze, zrealizowano Projekty w Ciechanowie, Radomiu, Rzeszowie i Suwałkach

W roku 2015, w oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową wykonaną w naszym Biurze, zrealizowano Projekty w Ciechanowie, Radomiu, Rzeszowie i Suwałkach

Zakończenie nadzorów nad robotami w Siedlcach, Końskich, Rawie Mazowieckiej, Tuchowie, Gródku nad Dunajcem i Siemiatyczach

Zakończenie nadzorów nad robotami w Siedlcach, Końskich, Rawie Mazowieckiej, Tuchowie, Gródku nad Dunajcem i Siemiatyczach

Zakończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wrocławiu

Zakończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wrocławiu

Udział w Konferencji w dniu 20.11.2013 r.

Udział w Konferencji w dniu 20.11.2013 r.

Uroczyste oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Gródku nad Dunajcem

Uroczyste oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Gródku nad Dunajcem

Otwarcie Biur Terenowych Inżyniera Kontraktu w Końskich i Rawie Mazowieckiej

Otwarcie Biur Terenowych Inżyniera Kontraktu w Końskich i Rawie Mazowieckiej

Nowa siedziba Biura „Biprowod-Warszawa” w budynku „Akacjowy Park”

Nowa siedziba Biura „Biprowod-Warszawa” w budynku „Akacjowy Park”

Zakończenie działalności Biura Inżyniera w Toruniu

Zakończenie działalności Biura Inżyniera w Toruniu

Uroczystość zakończenia projektu p.n. „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” w dniu 28 października 2010 r.

Uroczystość zakończenia projektu p.n. „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” w dniu 28 października 2010 r.

Konferencja w Siedlcach nt. Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce”

Konferencja w Siedlcach nt. Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce”

Uroczystość zakończenia Projektu p.n. „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”

Uroczystość zakończenia Projektu p.n. „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”

Uroczystość otwarcia Stacji Ozonowania Pośredniego i Filtracji na Węglu Aktywnym w Zakładzie Wodociągu Centralnego w Warszawie

Uroczystość otwarcia Stacji Ozonowania Pośredniego i Filtracji na Węglu Aktywnym w Zakładzie Wodociągu Centralnego w Warszawie