Zdobyliśmy nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja roku 2016”, za Instalację termicznej hydrolizy i fermentacji osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie.

 

W dniu 24 sierpnia 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się uroczystości finałowe XXI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja roku 2016”, podczas których Główny Inspektor Ochrony Środowiska nagrodził zaprojektowaną przez nas „Instalację termicznej hydrolizy i fermentacji osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie” wykonaną w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie”.

Podstawowym elementem nowego systemu przeróbki osadów jest instalacja termicznej hydrolizy osadu, składająca się z silosu osadu, pulpera, dwóch reaktorów, zbiornika rozprężnego, chłodnicy gazów procesowych, modułu gazów procesowych, chłodnic osadu oraz kotła parowego wytwarzającego parę procesową. Do automatyki i sterowania wykorzystano sprężone powietrze. Główne korzyści z zastosowania procesu THP to pełna higienizacja osadów, minimalizacja niezbędnej pojemności komór fermentacyjnych, większa podatność osadu na odwadnianie po fermentacji, oraz redukcja ustabilizowanych osadów komunalnych. Proces fermentacji zachodzi w dwóch komorach fermentacyjnych. Powstały biogaz jest odsiarczany i magazynowany w zbiorniku, a następnie po osuszeniu kierowany do instalacji kogeneracji, kotła parowego oraz kotłowni wodnej.