BIPROWOD - WARSZAWA
SP. Z O.O.

Sprawdź, w jaki sposób Biprowod-Warszawa stał się liderem rynku usług projektowo-konsultingowych w zakresie ochrony środowiska.

HISTORIA NASZEGO BIURA SIĘGA 1960 ROKU. W 1997 R. ZOSTAŁO SPRYWATYZOWANE, A DZIŚ Z POWODZENIEM DZIAŁA TAKŻE ZA GRANICĄ. NIEUSTANNIE STAWIAMY NA UMIEJĘTNE ŁĄCZENIE TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ.

Wszystko zaczęło się ponad 60 lat temu. Wówczas Biuro powstało jako pierwsze w kraju biuro resortowe specjalizujące się w rozwiązywaniu problemów gospodarki wodnej i ściekowej w przemyśle chemicznym. W miarę rozwoju obejmowaliśmy swoją działalnością inne gałęzie przemysłu i gospodarkę komunalną. Oprócz oczyszczalni ścieków projektowaliśmy obiekty zaopatrzenia w wodę, wodociągi, kanalizację, gospodarkę osadową, utylizację osadów, dostarczaliśmy urządzenia. Zajmowaliśmy się również ochroną atmosfery. Rozwojowi usług towarzyszył rozwój terytorialny Firmy. Rozrastaliśmy się, powołując oddziały w Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Piasecznie, Zabrzu, Tarnowie, Rzeszowie, Puławach - objęliśmy zasięgiem cały kraj. Zatrudnialiśmy kilkaset osób. Otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień. Staliśmy się właścicielami kilkunastu patentów w zakresie technologii i urządzeń do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Współpracowaliśmy z wieloma znanymi firmami zagranicznymi, z niektórymi utrzymujemy stały kontakt.

W 1997 roku Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod” sprywatyzowano. Powstała Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Biprowod-Warszawa”, będąca następcą prawnym przedsiębiorstwa „Biprowod”. Zmienił się status prawny firmy, ale pozostał ten sam duch dobrej pracy. Mamy zgraną, kompetentną załogę oraz dobrą atmosferę. Są starzy, doświadczeni fachowcy („stare wygi”), którzy zakładali biuro, jest też „świeża krew” młode wilki przy komputerach najnowszej generacji. Słowem: tradycja i nowoczesność. W nowej bardzo trudnej, ale zarazem ciekawej rzeczywistości rynkowej czujemy się pewnie. Renoma, jaką cieszy się firma, pozwala spokojnie patrzeć w przyszłość. Jeśli zdarzają się porażki, to drażnią ambicję i wyzwalają wolę walki w obronie naszej pozycji lidera na rynku krajowym. Mamy przekonanie, że tę pozycję utrzymamy również we Wspólnej Europie co powoli nam na działanie na olbrzymim obszarze od Atlantyku po Ural. „Biprowod-Warszawa” jest firmą o wyłącznie polskim, prywatnym kapitale. W firmie pracuje około 100 specjalistów z najróżniejszych dziedzin. Firmą kieruje jednoosobowy Zarząd wspomagany przez kierowników pracowni i działów. Płaska struktura firmy, oznaczająca bezpośrednią podległość szefów poszczególnych jednostek organizacyjnych Prezesowi Zarządu, pozwala w pełni wykorzystać inicjatywę, przedsiębiorczość i wiedzę każdego z pracowników firmy.

zagospodarowanie osadów

MAMY SWOJE ZASADY, KTÓRYCH TRZYMAMY SIĘ OD LAT.

Pracowników naszej firmy obowiązuje swoboda działania i pełna odpowiedzialność za jej efekty. Drugą regułą jest uczciwość zawodowa. Nie mówimy Inwestorom, że ochrona środowiska jest prosta i tania. Mówimy, że jest konieczna, a przy naszym udziale efekty ekologiczne są gwarantowane.


NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DAJĄ WYJĄTKOWE EFEKTY. PROCENTUJĄ TEŻ OWOCNĄ WSPÓŁPRACĄ.

Naszą pracę ułatwia sieć komputerowa obejmująca wszystkie stanowiska pracy. Zapewnia również każdemu pracownikowi dostęp do obszernej bazy danych związanych z naszą działalnością. Wielu naszych specjalistów legitymuje się praktyką zagraniczną w zakresie projektowania, nadzoru nad budową, rozruchu i eksploatacji wstępnej, nabytą w ramach realizowanych inwestycji między innymi w: Niemczech, Grecji, Iranie, Czechach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Litwie, Białorusi oraz Słowacji. „Biprowod-Warszawa” pełni funkcję oficjalnego Rzeczoznawcy Ministra Ochrony Środowiska w specjalnościach takich jak: ochrona wód, czy gospodarka wodno-ściekowa. Nowoczesne oferty Firmy na dostawę technologii z dziedziny gospodarki wodnej i ściekowej zostały wprowadzone do banku informacji Organizacji Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO.

systemy wodociągowe
systemy kanalizacyjne

JESTEŚMY DOCENIANI NIE TYLKO W POLSCE.

„Biprowod-Warszawa” uczestniczy w międzynarodowym programie ochrony środowiska PHARE. Spełniając wymogi stawiane przez Komisję Unii Europejskiej dla firm konsultingowych, został zarejestrowany w Brukseli w Centralnym Rejestrze Konsultantów programu PHARE pod numerem Pol-2094. Niezależnie od tego, BIPROWOD pełni funkcję rzeczoznawcy Fundacji EKOFUNDUSZ w zakresie opiniowania projektów o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków ze środków ekokonwersji.


SETKI UDANYCH REALIZACJI, TO TAKŻE SETKI ZADOWOLONYCH KLIENTÓW. PRZEKONAJ SIĘ, CO SĄDZĄ O WSPÓŁPRACY Z NAMI!

oczyszczalnie ścieków