Oczyszczalnia ścieków w Pionkach

2018-09-28

Oczyszczalnia w Pionkach zaprojektowana przez biuro „Biprowod-Warszawa” pracuje już według nowego procesu technologicznego

28 września 2018 roku zasadnicza część inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki” została zakończona.

„A jednak się kręci – krótko, ale jak najbardziej właściwie”

 – podsumowano uruchomienie nowego procesu oczyszczania w pionkowskiej oczyszczalni ścieków.

„Uważam, że pierwszy zasadniczy etap realizacji tego zadania inwestycyjnego można ocenić na stopień celujący” – powiedział podczas uroczystego uruchomienia nowego procesu technologicznego oczyszczalni prezes PWKC Sp. z o.o. Krzysztof Kowal. O sukcesie tej inwestycji mówił również Burmistrz Miasta Pionki Romuald Zawodnik.

Budowa w Pionkach nowej oczyszczalni ścieków, skala przedsięwzięcia, tempo realizacji oraz znaczenie dla środowiska wyznacza zupełnie nowe standardy w tego typu przedsięwzięciach i to nie tylko o znaczeniu lokalnym. O ile jeszcze aspekt czysto technologiczny i budowlany można oszacować, to znaczenie dla środowiska jest bezcenne.