Uroczystość zakończenia Projektu p.n. „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”

 

W dniu 22 października odbyło się uroczyste zakończenie Projektu p.n. „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” realizowanego przez PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. Niestety z powodu nieprzewidzianych wydarzeń Prezes Włodzimierz Glamkowski nie mógł uczestniczyć w uroczystościach.

W ramach projektu firma „Biprowod-Warszawa” opracowała projekt budowlany i wykonawczy oraz pełniła nadzór autorski nad rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Żyrardowie. Po rozruchu technologicznym, który zakończył się wiosną 2010 roku, oczyszczalni osiągnęła zakładane parametry projektowe. Pracami projektowymi kierowała Pani mgr inż. Krystyna Szarlik, która wykazała się przy tym bardzo trudnym temacie dużą wiedzą w zakresie technologiczno-procesowym i determinacją w kierunku zastosowania najlepszych rozwiązań projektowych. Opracowaniem projektów w zakresie branży budowlanej kierowała Pani mgr inż. Elżbieta Choińska, która w sposób niezwykle profesjonalny rozwiązywała trudne problemy związane z przebudową i modernizacją obiektów budowlanych. Nadzór autorski oraz nadzór nad rozruchem technologicznym pełnił z ramienia firmy „Biprowod-Warszawa” Pan mgr inż. Andrzej Grundland, który miał niewątpliwą zasługę w uzyskaniu projektowanej jakości ścieków oczyszczonych.