Suszarnia osadów ściekowych w Rzeszowie

2019-10-01

Rzeszów został laureatem Konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019 roku za budowę suszarni osadów ściekowych według projektu „Biprowod-Warszawa”

To nagroda dla Rzeszowa i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie za „Budowę suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków”. Dzięki tej instalacji znacząco zmniejszono uciążliwości związane z rozprzestrzenianiem się nieprzyjemnych zapachów.

W ramach inwestycji, którą zaprojektowało biuro Biprowod-Warszawa”, wybudowano suszarnię mechaniczną osadów ściekowych z instalacją odwadniającą. Wykonano hermetyzację osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego. Przebudowano portiernie, garaże i budynki obsługowe. Wykonano nowe elewacje i dachy istniejących budynków. Zmodernizowano także sieć dróg, placów i chodników oraz ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków.

Wybudowana instalacja daje możliwość wysuszenia powstałego osadu do zawartości 93% suchej masy. Taki wynik ma zostać osiągnięty poprzez wysokoefektowe odwodnienie w dwóch prasach tłokowych oraz suszenie osadów odwodnionych w suszarni średniotemperaturowej. Dla zmniejszenia uciążliwości nieprzyjemnych zapachów, zostały zhermetyzowane dwa osadniki wstępne i zbiornik retencyjny, przykryty zadaszeniem z laminatu poliestrowo-szklanego.