Oczyszczalnia ścieków w Lubartowie

2018-09-20

W czwartek, 20 września 2018 roku miało miejsce oficjalne otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Lubartowie zaprojektowanej przez biuro „Biprowod-Warszawa”

Projekt o wartości blisko 58,4 mln złotych jest największą inwestycją w historii miasta Lubartów.

Celem inwestycji było m.in. uporządkowanie gospodarki ściekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej efektywnej technologii oczyszczania, poprawa jakości ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni oraz poprawa efektywności działania oczyszczalni.

Inaczej niż w dotychczas działającej oczyszczalni (oddanej do użytku w 1997 r.), nowa posiada dwa ciągi technologiczne umożliwiające ciągłość pracy podczas konserwacji i naprawy części urządzeń. Powstający w procesie technologicznym biogaz kierowany jest do spalania w silniku kogeneracyjnym pozwalającym na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej.

Filmową relację z kolejnych etapów inwestycji można obejrzeć na kanale PGK Lubartów w serwisie YouTube