Uroczyste oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Gródku nad Dunajcem

 

W dniu 25 czerwca 2013 r. oficjalnie otwarto przebudowaną i zmodernizowaną pod nadzorem Biura „Biprowod-Warszawa” oczyszczalnię ścieków w Gródku nad Dunajcem.

Opiewającą na kwotę prawie 4,4 mln zł inwestycję zrealizowano w ramach Projektu: "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Oficjalne oddanie oczyszczalni do użytku zgromadziło licznych zaproszonych gości z Małgorzatą Mrugałą - Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz Włodzimierzem Glamkowskim - Prezesem Zarządu Biura "Biprowod-Warszawa" Sp. z o.o. pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu, na czele.

Projekt realizowany na terenie gminy Gródek nad Dunajcem, wart ponad 57,6 mln zł, zakłada również budowę trzech nowych oczyszczalni ścieków: w Bartkowej, Siennej i Tropiu, modernizację oczyszczalni w Rożnowie, budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami oraz sieci wodociągowej z przepompowniami i zbiornikami. Przedsięwzięcia te są również nadzorowane przez "Biprowod-Warszawa" - jako Inżyniera Kontraktu.