Otwarcie Biur Terenowych Inżyniera Kontraktu w Końskich i Rawie Mazowieckiej

 

W dniu 1.01.2013 r. reaktywowano działalność Biura Inżyniera Kontraktu w Rawie Mazowieckiej dla potrzeb Kontraktu: „Inżynier Kontraktu dla Zadania p.n.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q = 7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka - Faza I”, a w dniu 1.02.2013 r. otworzono nowe Biuro Inżyniera Kontraktu w Końskich dla potrzeb Kontraktu: „Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC dla Zadania: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy” w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”.