Prezes Włodzimierz Glamkowski - BPGWiŚ Biprowod-Warszawa, uczestniczył w seminarium „Nauka na rzecz wzmocnienia polskiej oferty dotyczącej przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”

 

W trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu, które odbyły się w dniach 16-19 października 2017 r., Prezes Włodzimierz Glamkowski - BPGWiŚ Biprowod-Warszawa, uczestniczył w seminarium „Nauka na rzecz wzmocnienia polskiej oferty dotyczącej przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” z udziałem reprezentantów polskich biur projektowych, firm producenckich i wykonawczych.

Celem organizowanego wydarzenia było zidentyfikowanie zagadnień i obszarów, w których możliwe i zasadne jest wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań podnoszących konkurencyjność polskich firm na rynku krajowym i zagranicznym. Była to też okazja do dyskusji o problemach związanych z rozwojem nowych technologii, trudnościach we wdrażaniu proponowanych rozwiązań czy pozyskiwaniu zamówień. Jest to niezwykle ważne wobec realizowanych i planowanych inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce.