W roku 2015, w oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową wykonaną w naszym Biurze, zrealizowano Projekty w Ciechanowie, Radomiu, Rzeszowie i Suwałkach

 

W oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową wykonaną w naszym Biurze, w roku 2015 zrealizowano m.in. następujące Projekty:

Ciechanów: „Modernizacja SUW Gostkowska” oraz „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn.: „Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów”.

Radom: Prace projektowe i nadzór autorski do tematu: „Modernizacja gospodarki osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu - II Etap”.

Rzeszów: Wykonanie prac projektowych dla robót budowlanych i inżynieryjnych dla Zadania pn.: „Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie”.

Suwałki: Opracowanie oferty i prace projektowe dla Zadania: „Budowa instalacji do suszenia osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Suwałkach”, udział w pracach przetargowych.