Uroczystość otwarcia Stacji Ozonowania Pośredniego i Filtracji na Węglu Aktywnym w Zakładzie Wodociągu Centralnego w Warszawie

 

W dniu 20 października 2010 roku odbyła się uroczystość otwarcia Stacji Ozonowania Pośredniego i Filtracji na Węglu Aktywnym w Zakładzie Wodociągu Centralnego w Warszawie.

Funkcję Inżyniera Kontraktu podczas realizacji tej inwestycji pełnił „Biprowod-Warszawa” wraz z firmami WYG i Bud-Invent. Szczególnie zaangażowanymi pracownikami ze strony „Biprowodu” w realizację tej inwestycji byli: mgr inż. Elżbieta Choińska, mgr inż. Leonard Leeg i mgr inż. Paweł Mikulski.

W uroczystości wzięły udział władze Warszawy.

Podczas prac inżynierowie musieli sprostać olbrzymiemu wyzwaniu i zapewnić nieprzerwane dostawy wody, dbając jednocześnie o zabytkowe otoczenie filtrów warszawskich, gdzie prowadzona była budowa. Budowa stacji ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym polegała na rozbudowaniu istniejącego ciągu technologicznego o dwa nowe zespoły urządzeń: ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym. Woda po przejściu przez proces napowietrzania, filtrację pospieszną oraz koagulację trafia na nowy obiekt, gdzie jest ozonowana, a następnie filtrowana na węglu aktywnym, by na zakończenie trafić na filtry powolne. Ozonowanie (utlenianie) rozbija substancje chemiczne zawarte w wodzie na mniejsze cząstki. Dzięki temu węgiel aktywny wyłapuje z wody więcej zanieczyszczeń. Nowopowstałe elementy systemu uzdatniania pozwolą na zredukowanie dawki dwutlenku chloru, koniecznej do końcowej dezynfekcji, co najmniej o połowę. Ulepszenie technologii wpłynie znacząco na poprawę jakości wody, a przede wszystkim na jej smak i zapach.