Zakończenie działalności Biura Inżyniera w Toruniu

 

W związku z zakończeniem pełnienia przez „Biprowod-Warszawa” funkcji Inżyniera Kontraktu w Toruniu zostało zlikwidowane istniejące tam biuro. Wyposażenie biura przeniesiono do nowo otwartego oddziału Biura w Rawie Mazowieckiej, gdzie Biuro pełni aktualnie funkcję Inżyniera Kontraktu.