Zakończenie nadzorów nad robotami w Siedlcach, Końskich, Rawie Mazowieckiej, Tuchowie, Gródku nad Dunajcem i Siemiatyczach

 

Do końca III kwartału 2015 roku zakończono nadzory nad robotami w Siedlcach, Końskich, Rawie Mazowieckiej, Tuchowie, Gródku nad Dunajcem i Siemiatyczach.

W Siedlcach pełniono funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce”. Nadzór obejmował 11 kontraktów.

W Końskich pełniono rolę Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC dla Zadania: „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Kornicy” w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”.