Skierniewice

Wykonanie wielowariantowej koncepcji słonecznego suszenia osadów w oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej.

Termin realizacji: 2009 r.