Żary

Projekt oczyszczalni mechaniczno - biologicznej z usuwaniem związków biogennych, fermentacją osadów i ich mechanicznym odwadnianiem.

Przepustowość: Q = 15 000 m3/d
Termin realizacji: 1991 ÷ 1992 r.