Tarnobrzeg

Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna z usuwaniem związków biogennych metoda biologiczną, fermentacją osadów i ich mechanicznym odwadnianiem.

Przepustowość: Q = 15 000 m3/d
W eksploatacji od 1999 r.