Tarnów

Opracowanie dokumentacji projektowej  dla zadania „Budowa systemu gospodarki osadami ściekowymi”

Termin realizacji: 2006 ÷ 2007 r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa i modernizacja obiektów gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie - obiekty gospodarki osadowej i biogazowej”

Termin realizacji: 2014 ÷ 2015 r.