Świecie

Projekt techniczny dla oczyszczalni ścieków w Świeciu.

Termin realizacji: 1991 r.