Skawina

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie – wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysami i nadzorem autorskim.

Przepustowość: Q = 4 200 m3/d
Termin realizacji: 2010 ÷ 2012 r.

 

BIPROWOD Skawina