Sandomierz

Projekt oczyszczalni mechaniczno - biologicznej z usuwaniem związków biogennych metodą biologiczną, mechanicznym odwadnianiem i higienizacją wapnem.

Przepustowość: Q = 7 500 m3/d
Termin realizacji: 1988 ÷ 1993 r.