Radom

Opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta Radomia.

Termin realizacji: 2005 ÷ 2006 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Radomiu.

Termin realizacji: 2008 ÷ 2012 r.

Inżynier Kontraktu zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom II Etap”.

Termin realizacji: 2011 ÷ 2014 r.
Przepustowość: Q = 40 000 m3/d