PRZEMYŚL

Projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Przemyślu.

Termin realizacji: 2004 ÷ 2005 r.