Piotrków Trybunalski

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.

Przepustowość: Q = 16 000 m3/d
Termin realizacji: 2010 ÷ 2011 r.