Mielec

Projekt oczyszczalni ścieków dla miasta Mielca i Gminy Mielec.
Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna z usuwaniem związków biogennych metoda biologiczną oraz fermentacją osadów, mechanicznym ich odwadnianiem i higienizacją wapnem.

Przepustowość: Q = 14 700 m3/d
Termin realizacji: 1998 r.