Łańcut

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łańcucie. Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna z usuwaniem związków biogennych metoda biologiczną, pełną przeróbką osadu i jego higienizacją wapnem.

Przepustowość: Q = 5 500 m3/d
Termin realizacji: 2009 ÷ 2010 r.