KRAKÓW PŁASZÓW

Projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków „Płaszów II” w Krakowie.

Termin realizacji: 2000 r.