Koszalin

Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zadania: „Utylizacja osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Jamnie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Termin realizacji: 2011 r.