Kolbuszowa

Projekt oczyszczalni mechaniczno - biologicznej z usuwaniem związków biogennych metodą biologiczną, mechanicznym odwadnianiem i higienizacją wapnem.

Przepustowość: Q = 5 500 m3/d
Termin realizacji: 1994 r.