Gorzów Wielkopolski

Wykonanie projektu budowlanego oraz SIWZ dla zadania inwestycyjnego: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim".

Termin realizacji: 2009 r.