GDYNIA

Opracowanie dokumentacji na wykonanie rozbudowy i przebudowy GOŚ „Dębogórze” w zakresie projektu budowlanego.

Termin realizacji: 2003 r.