Gdańsk

Projekt oczyszczalni mechaniczno - biologicznej z usuwaniem związków biogennych metoda biologiczną oraz fermentacją osadów i ich mechanicznym odwadnianiem, z odprowadzeniem ścieków do Zatoki Gdańskiej.

Przepustowość: Q = 180 000 m3/d
Termin realizacji: 1995 ÷ 1996 r.