Ciechanów

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa stacji do termicznej utylizacji osadów ściekowych wraz z gospodarką cieplną na oczyszczalni ścieków w Ciechanowie”.

Termin realizacji: 2009 r.

Wykonanie projektu budowy stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych wraz z gospodarką cieplną i modernizacją obiektów towarzyszących w oczyszczalni ścieków w Ciechanowie.

Termin realizacji: 2013 ÷ 2014 r.