Bydgoszcz

Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna z usuwaniem związków biogennych metodą biologiczną oraz fermentacją osadów i ich mechanicznym odwadnianiem.

Przepustowość: Q = 72 000 m3/d
Przekazana Zamawiającemu we wrześniu 2001 r.