Wrocław

Inżynier Projektu B1 i B2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej.

Termin realizacji: 2010 ÷ 2013 r.