Siedlce

Inżynier Kontraktu. Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce.

Termin realizacji: 2010 ÷ 2015 r.